Välkommen!

Fonder är på grund av enkelheten ett populärt sparsätt idag. Därför är vårt mål med denna hemsida att leda dig genom grunderna och tipsa om de bästa fonderna för just dig.

Som ett första steg presenterar vi nedan tre nätmäklare för ditt fondsparande. Dessa tre tjänster är populära och fördelaktiga att börja med i din resa mot ekonomisk frihet. 

Vilka är de 20 bästa fonderna 2022 med högst avkastning?

Till att börja med går det inte att säga vilka fonder som kommer gå bäst år 2022. Som resultat av detta kan vi för dig presentera vilka fonder med högst avkastning som har gått bäst de fram till idag. Denna fondlista är uppdaterad 2022-07-20 och uppdateras en gång i kvartalet. Klicka på fondnamnet för att komma till Avanza. Trevlig läsning!

Vilka blev de bästa fonderna 2021 med högst avkastning?

Fondåret 2021 gav betydande tillväxt för de flesta fondkategorier. Nedan kan du ta del av de 20 bästa fonderna med högst avkastning år 2021. Klick på fondnamnet för att komma till Savr. 

Innehållsförteckning

Vad är fonder?

Fonder erbjuder ett enkelt och bekvämt sätt att spara pengar genom investering. Därför är denna form av investering populär bland så många människor, både nybörjare och erfarna investerare.

Enkelt förklarat kan en fond beskrivas som en sammansatt portfölj av olika värdepapper. Det kan till exempel handla om aktier, obligationer eller värdepapper.

Portföljen äger i sin tur du som investerare och de andra sparare som har investerat pengar. Det är det investerade kapitalet du som privatsparare gör som avgör hur stor del av fonden du faktiskt äger. Nedan har vi sammanställt en lista på olika fonder med tillhörande risknivå.

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som till stor utsträckning investerar i olika företag för att generera avkastning. En aktiefond placerar alltså sina tillgångar i aktier i olika börsnoterade bolag. En aktiefond måste vidare innefattas av minst 85 procent av aktier för att få kalla sig en aktiefond. När du investerar i en aktiefond och aktierna i fonden ökar, stiger också värdet på din fondandel. Vidare brukar man prata om två olika inriktningar av aktiefonder; breda aktiefonder och smala aktiefonder.

En bred aktiefond innebär en bredare spridning och investering i flertalet olika bolag eller sektorer. Det huvudsakliga syftet är helt enkelt att sprida riskerna och inte göra sig beroende av en specifik sektor, till exempel teknik och miljö.

Den smala aktiefonder innebär istället en betydligt mer avgränsad investering. Detta kan handla om att investering görs i en viss sektor, förslagsvis miljö. Att investera i aktiefonder är kopplat till högre risk jämfört med andra typer av fonder.

Risknivå
5/5

Blandfonder

En blandfond är precis som det låter, en blandad fond av både aktier och räntebärande papper, såsom obligationer. Hur fördelningen av aktier och obligationer ser ut skiljer sig mycket åt beroende på vilken fond du investerar i. Det du som privatsparare ska ha med dig i åtanke är att fördelningen alltid ska finnas med i informationsbroschyren som fondbolaget ger ut.

En fördel med att investera i blandfonder är att den förväntade avkastning och riskexponering varierar beroende på portföljens sammansättning – det vill säga de procentandelar som investeras i räntebärande papper och aktier. Detta sparsätt är attraktivt för flera olika sorters investerare.

Att investera i blandfonder innebär att du på ett enkelt sätt sprider dina risker (diversifiering). Du behöver alltså inte ta risken att investera uteslutande i aktier. Att placera pengar i en blandfond är ett ypperligt alternativ för dig som generellt vill ha högre avkastning än till exempel räntefonder, men inte riktigt känner dig säker med att investera i aktiefonder på grund av dess risker.

Tittar vi på risknivån ligger de vanligtvis någon nivå lägre än en renodlad aktiefond. Ett varningens finger – avgifterna kan variera mycket, du som privatsparare kan därför behöva se över avgifterna innan du väl väljer att investera dina pengar i blandfonder.

Risknivå
4/5

Räntefonder

Räntefonder är fonder som investerar i räntebärande värdepapper. Väljer du att investera i räntebärande papper lånar du enkelt förklarat ut pengar till staten, en kommun eller ett större företag. Denna form av investering innebär att du som privatsparare får en viss ränta på dina utlånade pengar under en bestämd tidsperiod. Ett exempel på räntebärande papper är obligationer.

Jämfört med aktier eller vanliga fonder är detta en betydligt säkrare investering. Därför är korta räntefonder bra för dig som vill spara kortsiktigt och med lägre risk.

Risknivå
3/5

Indexfonder

Till skillnad från en aktiefond som förvaltas aktivt av en fondförvaltare, så förvaltas en indexfond istället passivt. Med andra ord så är målet med en indexfond är att följa utvecklingen i specifikt index. Detta brukar ofta innebära att avgiften är lägre i indexfonder än i övriga fonder, i och med att fondförvaltaren inte gör några aktiva manövreringar.

Mer specifikt om indexfonder kan du läsa här.

Risknivå
2/5

Vad är morningstar rating och vilka fonder har högst rating 2022?

Morningstar-betyget är ett mått på en fonds riskjusterade avkastning i förhållande till liknande fonder. Fonder är betygsatta från 1 till 5 stjärnor, där de bästa fonderna får 5 stjärnor och de sämst presterande 1 stjärna. Nedan kan du ta del av fonder med högst rating, dvs 5 stjärnor.

I listan är de bästa fonderna med högst rating sorterade efter flest antal ägare. Klicka på fondnamnet för att komma till Avan

Vad innebär det att investera i fonder?

Anledningen till att det rekommenderas att äga aktier i en fond över att äga enskilda aktier, är att enskilda aktier innefattas av mer risk. Denna risk kallas för osystematisk risk. Vilket innefattas av specifika risker för enskilda bolag, branscher eller geografisk marknad.

Låt oss säga att vi investerar ett kapital i enbart ett företag, där det framkommer att personalpolitiken är urusel och flertalet anställda sjukskriver sig dagligen. Den urusla personalpolitiken och sjukskrivningarna har nu lett till att företaget ej producerar varor i samma utsträckning som de har gjort föregående år och aktien sjunker. Detta innebär en osystematisk risk. I en fond får du istället en större riskspridning, då en investering i en klassisk aktiefond åtminstone innebär en spridning över 16 olika aktier. 

Borde jag investera i fonder?

Att investera i fonder kan både vara avancerat och komplicerat. Det finns trots allt flertalet olika alternativ att investera, från aktier till obligationer och fonder. Oavsett vad du väljer för investering finns det ingen garanti för att du kommer tjäna pengar på dina investeringar. Men det finns sätt att dra nytta av de möjligheter som finns på marknaden. Detta genom att investera dina pengar i fonder.

Du kan säkerligen bygga upp en förmögenhet genom att investera i enskilda aktier, men det är absolut säkrare att investera i fonder istället. Så varför ska du placera dina pengar i fonder framför aktier? Läs vidare för att ta reda på några av de vanligaste fördelarna med att investera i fonder.

 • Investeringsfonder samlar ihop pengar från en grupp investerare och investerar kapitalet i olika värdepapper.
 • Fonder erbjuder diversifierat innehav direkt och enkelt eftersom de investerar i en mängd olika värdepapper
 • Att investera i en fond är ett bra sätt att undvika komplicerat beslutsfattande som ingår i att investera i enskilda aktier
 • Kostnaden för handeln med fonder fördelas på alla investerare i fonder och sänker därigenom kostnaden per individ.

När ska jag spara i fonder?

Om och när du ska spara i fonder beror väldigt mycket på dina egna förutsättningar. Vill du spara långsiktigt eller kortsiktigt? Vilken risknivå är du beredd att ta? Vill du göra aktiva investeringar eller spara passivt i exempelvis indexfonder? Dessa är frågor du bör göra klart för dig innan du investerar i en fond. Hur som helst är det aldrig för sent att börja spara i fonder, det absolut bästa är bara att börja.

Känner du dig osäker kan vi rekommendera plattformar som Betterwealth. Denna plattform kan vara bekväm för dig som är osäker, men ändock vill sätta upp ett sparkonto med till exempel indexfonder. Denna tjänst ställer frågor till dig om din ekonomi, förutsättningar och ger också portföljförslag baserat på dessa faktorer.

Hur köper och säljer jag fonder?

Först och främst handlar det om vilken fondplattform du vill använda dig av. Vi kan rekommendera både Avanza och Savr. De har alla de bästa fonderna idag, och vi använder både Savr och Avanza för vårt sparande.

Att köpa fondandelar är mycket enkelt på dessa fondplattformar. Du hittar en fond som du är intresserad av och trycker på köpknappen.
 
Varför vi använder båda fondplattformarna är för att ibland Savr ligger lägre i fondavgifter, därför använder vi båda och gör jämförelser innan vi låter våra köp gå igenom. 

Att köpa fondandelar är mycket enkelt

Att köpa fondandelar är mycket lätt. Den stora frågan handlar egentligen om när du ska sälja dina fonder eller när det är bättre att behålla dem?

Är det som så att du har köpt en fond som inte följer den utveckling och avkastning som du har tänkt? Eller vill du sälja fonder för att köpa andra fonder som verkar mer intressanta? Innan du väljer att sälja fonder – ber jag dig att sätta dig ner och tänka igenom varför du tänker i dessa banor. Är tankarna om sälj rationella? Ibland inträffar kraftiga börsfall som leder till stort säljtryck i fonder och aktier.

Psykologiskt är det lätt att följa den stora skara som säljer av sitt innehav. När det inträffar börsfall kan det vara klokt att sätta sig ner och tänka igenom den ekonomiska situationen och hur fördelningen i din fondportfölj ser ut. Men att i all iver trycka på säljknappen är inget vi rekommenderar.

Du bör inte heller försöka tajma marknaden genom sälj- och köp. När du köper fonder ger det oftast en bred diversifiering. Åtminstone en bredare riskspridning än när du köper enskilda aktier. Även om enskilda aktier i fonden går ner kan andra gå upp, således får du din riskspridning. Låt tiden göra jobbet – ger inte fonden den avkastning som du önskat under de första åren, sitt lugnt i båten. Det är bättre att du som privatsparare har en tydlig sparhorisont. Det har oftast lönat sig.

Beslutar du dig ändock för att sälja fondandelar? Kan vi meddela att det är precis lika lätt som att köpa fondandelar.  

Hur går jag tillväga när jag vill registrera mig på en fondplattform och vad behöver jag tänka på när jag investerar?

 1. Öppna ett konto
  Öppna ett konto på Avanza eller Savr genom att använda våra länkar.

 2. Riskspridning
  Riskspridning är mycket viktigt när du investerar i fonder. Detta innebär att man sprider sina investeringar i olika fonder. Att en fond går bra just nu betyder inte att den kommer gå bra i framtiden, och därför är det mycket smart att investera i flera olika fonder. Det är dessutom en god idé att satsa på flera olika marknader och branscher av denna anledning.

 3. Tajma marknaden
  Det är ytterst svårt att förutspå var marknaden kommer ta vägen, och även de allra bästa investerarna har det tufft med att försöka göra detta. Därför är det en god idé för dig att investera månatligen. Det har visat sig vara det mest stabila sett att få bra avkastning.

 4. Spara månatligen
  Avanza uppskattar att de som sparar tolv gånger per år har 38% högre avkastning än de som gör det 1-6 gånger per år. När du köper fonder kommer det att tillkomma avgifter i samband med dina köp. Avgiften du betalar som privatsparare, betalar du till en fondförvaltare för att du ska få dina fonder förvaltade.

 5. Se över avgifter
  En mycket viktig del i ditt sparande blir att hålla koll på just avgifterna. Avgifterna kan bland annat utgöras av förvaltningsavgifter, årsavgifter, köpavgifter, för att ge några exempel. Fondavgifterna varierar mycket och det är också därför du behöver titta över detta innan du genomför dina fondköp. Fondavgiften täcker nämligen inte bara förvaltningen av fonden, utan även kostnader för till exempel administration och personal.

 6. Lägre avgifter
  Kort och koncist innebär lägre avgifter också en bättre utgångspunkt för dig som privatsparare. Höga fondavgifter innebär också mindre i avkastning. En annan viktig del är därför att minska dessa avgifter. Har du som investeringsstrategi att köpa fonder och spara under flera år, så är det desto viktigare att hålla koll på denna punkt. Samtidigt är det mycket viktigt att du inte bara stirrar dig blind på fonder med de lägsta avgifterna på marknaden. Det är nämligen inte alltid ett likhetstecken mellan fonder med lägst avgifter och de fonder som är bäst. Det kanske viktigaste är istället att du som investerare är medveten om vad det är du investerar i.


  Hur viktigt kan egentligen fondavgiften betyda för mitt sparande, tänker du kanske nu?

  SAVR har gjort en kalkyl på hur mycket genomsnittskunden sparar. På 30 år sparar du som privatsparare 145 226 kronor extra, tack vare deras återbetalande avgifter. Ju mer du sparar, desto större blir din återbetalning.

  När det kommer till fonder och sparande finns det flertalet konton att spara i. Den största skillnaden sinsemellan innefattas av skattesatser. Ditt val av konto har även det en påverkan på hur mycket vinst du kommer att göra när du väl väljer att sälja och betalat av skatten på dina fondandelar.

 7. Rätt konto
  Vår rekommendation till dig som nybörjare är att öppna ett investeringssparkonto, även kallat ISK-konto. Med ett ISK-konto betalar du schablonskatt varje år oavsett om ditt kapital stiger eller sjunker. Dessutom behöver du inte redogöra något till Skatteverket, då detta inkluderas årsvis i din deklaration. Skatten för ett ISK-konto ligger på 0,375 % årligen.

När du har bestämt dig för att köpa fonder och vill ha tips på en bra portfölj

Det kan kännas som en djungel att komma igång med sitt sparande och hitta de bästa fonderna, men lugn. Det behöver inte alls vara svårt att bygga en bra fondportfölj. Du behöver varken tidigare erfarenhet eller kunskap. Med dessa enkla knep nedan, kan du på ett tryggt och enkelt sätt skapa en portfölj som ger dig en bra avkastning.

Ett tips till dig som ny kan vara att börja med att investera 60 procent i aktiefonder och 40 procent i räntefonder. Detta ger en fin balans, med bra avkastningsmöjligheter. Gärna med en sparhorisont på åtminstone fem år

Fondportfölj till nybörjare

Nedan illustrerar vi exempel på hur fördelningen av hur bästa fonderna kan se ut i en portfölj. Det kanske viktigaste är att du inte lägger alla ägg i samma korg.

Sist, men inte minst har vi valt att investera i råvaror som guld, olja, kaffe och silver. Tanken med detta är att sprida riskerna och fokusera på marknader som inte påverkas lika lätt av inflation och världshändelser.

Hur många fonder ska jag ha i min portfölj

Det är viktigt att se till att din portfölj är diversifierad, alltså att det finns riskspridning. Men att ha för många fonder innebär också det risker.

Som nämnt tidigare ska man inte ha alla ägg i en och samma korg, därför är det bra att sprida dina risker i en rad olika fonder. Det kan vara klokt att ha dina tillgångar i olika geografiska regioner samt branscher. Underpresterar någon av dina fonder i förslagsvis en bransch så kommer förhoppningsvis några av dina andra fonder att prestera bättre och hjälpa till att täcka eventuella förluster.

Att veta exakt hur många fonder du ska ha i din portfölj för de bästa fonderna är inte alltid så lätt. Nedan förklarar vi mer ingående varför.

Kännedom
Du behöver ha en tydlig investeringsstrategi, såsom risknivå samt sparhorisont. Är du till exempel villig att acceptera högre risk i utbyte mot potentiellt högre avkastning? Isåfall kan du allokera dina pengar till en fond som investerar uteslutande i aktier. Om du istället föredrar lågriskinvesteringar, kanske du vill investera i obligationer och guld, eller varför inte indexfonder?

Kom ihåg att investeringar bör hållas i minst fem år, men helst längre. Deras värde kan gå upp såväl som ner. Det finns således risk att du får mindre tillbaka än du lade in från första början.

Vissa fonder fokuserar på specifik geografisk region, investeringstyp eller bransch, medan andra fonder är mer generella och investerar i flera regioner och branscher. Varje fond har vidare vanligtvis dussintals underliggande investeringar. Ponera att du till exempel investerar i 20 olika fonder, då kan du ha så många som 1000 olika aktier och det finns risk för dubbelinvestering.

Veta när du har för många fonder
Även om det är viktigt att se till att din portfölj är ordentligt diversifierad, kan för många fonder göra det svårt för dig att hålla reda på dina investeringar.

Därför bör du bara behålla så många fonder i din portfölj som du kan övervaka. Om du till exempel har tio eller tjugo fonder måste du vara uppmärksam på förändringar i värdet på dessa investeringar. Detta  för att säkerställa att din allokering förblir i linje med ditt investeringsmål eller strategi. Om du har siktet inställt på att spara dina fonder under kortare tid kan det vara lättare att fokusera på ett fåtal fonder och dess avkastning. 

En annan viktig sak att komma ihåg är att när delar av din portfölj presterar starkt blir det en större del av din tillgångsallokering, vilket det innebär att din portfölj har förändrats. Om detta sker kan du behöva balansera om din portfölj och göra justeringar så att de fonder du äger har en chans att nå just ditt mål. 

Kom ihåg att oavsett hur du justerar dina innehav finns det fortfarande risker med att investera. Deras värde kan falla såväl som stiga, och du kan få mindre avkastning än du investerat.

Var bara lugn, det finns alternativ även för dig, som till exempel fondrobotar som hjälper dig att hitta de bästa fonderna. 

Vilka är riskerna med fonder?

Risknivån i en fond beror på vad fondförvaltaren investerar i. Aktier är i allmänhet mer riskfyllda än obligationer, så en aktiefond tenderar att vara mer riskfylld än en räntefond. Dessutom fokuserar vissa fondförvaltare specialfonder på särskilda investeringar, till exempel tillväxtmarknader, för att försöka nå högre avkastning. Denna typ av fonder tenderar också att ha högre risk. Ju högre risk, desto större belöning (eller potential till högre avkastning).

På längre sikt kan alltså fonder med hög risk i genomsnitt ge dig som privatsparare bättre avkastning. Men, alla fonder med hög risk lönar sig inte på längre sikt. Är du ute efter hög avkastning, behöver du också ta vissa risker. Ta reda på din riskvillighet innan du investerar i de bästa fonderna. Nedan presenterar jag hur du kan tänka som ny på börsen.

Risknivå 1-2 (Låg risk)

Har du som privatsparare tankar på att spara på kort sikt föreslår jag att du väljer en fond med låg risk, förslagsvis en räntefond. Tittar vi historiskt har dessa fonder legat relativt stabilt, med mindre svängningar (volatilitet). Risken för förlust är således lägre än för fonder med högre risk. Har du istället planer på att spara pengar med längre tidshorisont rekommenderar jag personligen indexfonder som ett alternativ. Mer information om indexfonder här.

Risknivå 3-5 (Medelstor risk)

Är du en privatsparare som vill ta lite högre risker, med chans till högre avkastning, rekommenderar jag personligen blandfonder. Denna fondtyp innehåller både aktier och räntor.

Risknivå 5-7 (Hög risk)

Vill du istället ha chans till hög avkastning på ditt investerade kapital? Då kommer du som privatsparare även behöva ta högre risker. Kursen för en fond kan variera kraftigt, därför är det viktigt att du tänker på att låta ditt investerade kapital ligga kvar under lång tid. Exempel på fonder med hög risk, är fonder inom en viss sektor, till exempel läkemedelsindustrin. Vill du ha chans till hög avkastning behöver du även ta en högre risk. Kursen för en fond med hög risk kan variera kraftigt, både upp och ner. Investera därför helst bara i en högriskfond om du sparar på lång sikt.

Kontakt

Använd gärna kontakformuläret till höger för att komma i kontakt med oss. Vi svarar så snabbt vi kan.